Pomerili se bodo oponašalci jelenjega rukanja

Tekmovanje bo potekalo v naslednjih disciplinah: starega jelena, ki išče košute; Oponašanje glavnega jelena s tropom košut; Oglašanje dveh jelenov enake moči v dvoboju na višku rukanja. Rezervna disciplina: Oglašanje zmagovalnega jelena po boju. Pravila/kriteriji...

Državni zbor sprejel novelo zakona o orožju

Sprejetje Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju je bilo pozno, ker se je s prenosom Direktive (EU) 2017/853 o spremembi Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja v nacionalni pravni red ustavilo. Rok za prenos orožne direktive je...

Prvenstvo KLZ v kombinaciji

Na strelišču LD Slovenj Gradec v Žančanih se je 19.6.2021 izvedlo prvenstvo KLZ v kombinaciji za člane, veterane in superveterane. Rezultati: Rezultati člani_2021 Rezultati veterani in superveterani _2021

Izvedba občnih zborov lovskih družin

V preteklih letih smo do konca marca izvedli redne občne zbore, na katerih smo obravnavali poslovanje lovske družine v preteklem letu (poročila o delu organov, realizacija načrta lovišča, letno poročilo za poslovno leto, ipd.); za tekoče koledarsko leto smo sprejeli...