Zbor članic KLZ 2022 je potekal 31.03.2022 ob 18 uri v Delavskem domu v Žerjavu, Črna na Kor.

Zbralo se je lepo število lovcev, saj so bili prisotni predstavniki vseh 19 LD v KLZ in člani UO KLZ, poleg njih pa se je udeležilo Zbora članic kar lepo število gostov.

Po uvodnem pozdravu predsednika KLZ je sledil krajši kulturni program z nastopajočimi Grl Stankom, Šuler Blažem in Hirm Francem, ki so skozi zanimivo zgodbo predstavil jelenov ruk, Stanko Grl pa je predstavil tudi nekaj svojih pesmi z lovsko tematiko.

Sledilo je podeljevanje lovskih odlikovanj, odlikovanja sta podeljevala v imenu KLZ predsednik Janez Švab in predsednik Komisije za IKO pri KLZ, Janez Zakeršnik. Odlikovanja pa so prejeli:

ZNAK KLZ                                                               VAIS DRAGOTIN

ZNAK KLZ                                                               PEČOVNIK FRANC

ZNAK KLZ                                                               VIHER BRANKO

ZNAK KLZ                                                               MEH JOŽE

PLAKETA KLZ                                                          OSERBAN MAKSIMILJAN

PLAKETA KLZ                                                          RIŽNIK BRANKO

LISTINA KLZ                                                            LESKOVEC DUŠAN

LISTINA KLZ                                                            ŠVAB JANEZ

ZLATI ZNAK ZA LOVSKE ZASLUGE LZS                   KODRUN MARJAN

ZLATI ZNAK ZA LOVSKE ZASLUGE LZS                   BOROVNIK BOJAN

ZLATI ZNAK ZA LOVSKE ZASLUGE LZS                   KOS FRANC

RED ZA LOVSKE ZASLUGE III. ST. LZS                     ZAKERŠNIK JANEZ

RED ZA LOVSKE ZASLUGE II. ST. LZS                      PRAZNIK FRANC

 

Zbor članic je nato potekal po sprejetem dnevnem redu, kjer je bila tudi točka dnevnega reda volitve v organe KLZ.

Po izvedenih volitvah je KLZ dobila starega – novega predsednika, Janeza Švaba, nov 12 članski UO KLZ, nov NO KLZ in nove člane Disciplinskega razsodišča.

Po končanem Zboru članic je sledila pogostitev in druženje vseh prisotnih.

 

Urška Dvornik

 

Avtor vseh fotografij je Franc Rotar.