LD Muta

Lovska družina MUTA

Kontakt: Jože  Meh ,starešina LD ,

Email: joze.meh@generali.si

gsm: 041 554 109

Njeni začetki  segajo v jesen leta 1945,ko so napredni domačini ustanovili lovski družino Kozji Vrh, ob priključitvi članov iz sosednjih Radelj ob Dravi, so spremenili tudi takratno ime v LD Bistrica.

Leta 1954 je prišlo do razdružitve med članstvom in določitev novih lovskih meja in novega preimenovanja v Lovsko družina MUTA. Njeno lovišče spada v kategorizacijo sredogorskih lovišč ,razteza se od 370 m do 1.383 m nadmorske višine. Meji na sosednje lovske družine :LD DRAVOGRAD ,LD RADLJE, NA SEVERU Z REPUBLIKO AVSTRIJO IN NA JUGU REKA DRAVA RAZMEJUJE ŠE Z LD ZELENI VRH IN LD BUKOVJE- OTIŠKI VRH.

LD danes gospodari na površini 4.150 ha od tega ima 3.900ha lovnih površin, del lovišča se razteza v sosednji Upravni enote, Dravograd in Radlje ob Dravi.

 Njena glavna divjad je srnjad, nekaj manjših tropov gamsa, v lovišču je solidna populacija poljske zajca, na reki Dravi in njenih pritokov se je naselila raca mlakarica, siva vrana, ki dela škodo na poljščinah in balah sena, od predatorjev so  prisotni lisica ,obe kuni (zlatica in belica), jazbec in od leta 2011 opažamo prisotnost šakala. Na nadmorski višini med 850m in 1.383m imamo še rastišča velikega petelina. Od zavarovanih vrst opažamo precej povečano populacijo  kanje, krokarja in črne vrane.

NOVICE

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

 

Ker reka Bistrica deli lovišče na dva dela. Gospodarimo z dvema lovskima objektoma (večjo lovsko kočo na Pernicah in nekaj manjšim lovskim bivakom na Sv. Jerneju).V dolini imamo zelo kvalitetno opremljeno zbiralnico trupov uplenjene divjadi.

Lovišče je razdeljeno na pet (5) lovskih revirjev( Pernice, Vrata, Dobrava, Sv. Jernej in Sv. Primož).

 Članstvo trenutno šteje 60 članov v svojih vrstah imamo  tudi eno članici, od tega 8 lovskih čuvajev,1 lovski mojster, 7 regijskih strelskih sodnikov,1 strelskega sodnika z licenco LZS,       12 usposobljenih oseb za pregled trupov uplenjene divjadi .

Za lovsko kinologijo skrbi 23 vodnikov lovskih psov, različnih pasem, temu področju se namenja velika skrb, tako, redno skrbimo za pomlajevanje med vodniki in psi.

V svojih vrstah ima LD aktivno skupino rogistov , njihovi začetki segajo v leto1978.

 

 

OBVESTILA

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.