LD Muta

Lovska družina MUTA

Starešina:  Branko Pešl, pesl.branko@gmail.com, 041 598 622

Gospodar: Jure Vitrih

Tajnik: Primož Tandler

Blagajnik: Igor ŠvajgerStrelski referent: Silvo Poročnik

Kinolog: Peter Gerhold

Referent za izobraževanje: Simon Koležnik

Upravnik objekta: Nejc Hutmeier, Robert Štruc

Predsednik nadzornega odbora: Robert Štruc

Predsednik disciplinske komisije: Venčeslav Vilar

Praporščak: Marko Kovač, Robert Štruc

Začetki LD Muta segajo v jesen leta 1945, ko so napredni domačini ustanovili lovski družino Kozji Vrh, ob priključitvi članov iz sosednjih Radelj ob Dravi, so spremenili tudi takratno ime v LD Bistrica.
Leta 1954 je prišlo do razdružitve med članstvom in določitev novih lovskih meja in novega preimenovanja v Lovsko družino Muta. Lovišče LD Muta spada v kategorizacijo sredogorskih lovišč, leži na razgibanem južnem pobočju Kozjaka med reko Dravo in državno mejo. Značilnost lovišča so osamele kmetije, ki jih obdajajo večje in manjše gozdne površine z razgibanim in dolgim gozdnim robom. Razteza se od 370 m do 1.383 m nadmorske višine. LD Muta meji na zahodu na LD Dravograd, na vzhodu na LD Radlje, na severu na Republiko Avstrijo ter na jugu na reki Dravi na LD Zeleni Vrh in LD Bukovje – Otiški Vrh.
LD danes gospodari na površini 4.150 ha od tega ima 3.900 ha lovnih površin, del lovišča se razteza v sosednjih občinah – v Občini Dravograd ter Občini Radlje ob Dravi.

NOVICE

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

 

Lovci LD Muta gospodarijo s srnjadjo, z nekaj manjšimi tropi gamsov, v lovišču je solidna populacija poljskega zajca, na reki Dravi in njenih pritokih se je naselila raca mlakarica. Po lovišču odmeva petje srake, šoje ter sive vrane, ki povzroča škodo na poljščinah in balah sena. Od predatorjev so prisotni lisica, kuna zlatica in belica ter jazbec. Od leta 2011 opažamo prisotnost šakala. Na nadmorski višini med 850 m in 1.383 m imamo še rastišča velikega petelina. Od zavarovanih vrst opažamo precej povečano populacijo kanje, krokarja in črne vrane.
Ker reka Bistrica deli lovišče na dva dela, gospodarimo z dvema lovskima objektoma. Z večjo lovsko kočo na Pernicah in nekaj manjšim lovskim bivakom na Sv. Jerneju nad Muto. V dolini imamo kvalitetno opremljeno zbiralnico trupov uplenjene divjadi.
Lovišče je razdeljeno na pet lovskih revirjev (Pernice, Vrata, Dobrava, Sv. Jernej in Sv. Primož).
Članstvo trenutno šteje 63 članov, v svojih vrstah imamo tudi dve članici, 8 lovskih čuvajev, enega lovskega mojstra, 7 strelskih sodnikov ter 8 usposobljenih oseb za pregled trupov uplenjene divjadi .
Za lovsko kinologijo skrbi 17 vodnikov lovskih psov, različnih pasem, temu področju se namenja velika skrb. Redno skrbimo za pomlajevanje med vodniki in psi.

Načrt ravnanja za izvajanje biovarnostnih ukrepov za preprečevanje in zgodnje odkrivanje afriške prašičje kuge pri divjih prašičih.

 

 

OBVESTILA

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.