LD Strojna

Lovišče:

Lovska družina Strojna je bila pod tem imenom ustanovljena 13.12.1954.
Smo člani LZS, KLZ in OZUL-a Pohorsko lovsko upravljavskega območja,
ter člani MLGB.
Lovska družina Strojna upravlja z loviščem velikosti 2.341,81 ha, od tega je 2.195,64 ha lovne površine. Naše lovišče se uvršča med srednjegorska lovišča. Obsega naslednje katastrske občine: Tolsti vrh, Zelen Breg, Strojna, Stražišče, Ravne in zelo majhen predel Dobrave in Koroškega Selovca. Najvišja točka v lovišču je Šteknetov vrh
(1061 m n. v.).
Lovišče meji na tri sosednje LD (Libeliče, Prežihovo, Jamnica), ter na državno mejo z Avstrijo.
Dom lovcev LD Strojna na Kuplenovem na nadmorski višini 928 metrov je priljubljena točka za srečevanje lovcev. Člani LD Strojna uporabljamo Dom lovcev le za svoje namene.

Divjad v lovišču:
Naša temeljna divjad je srnjad, od parkljaste divjadi pa je prisoten še gams. Občasno v naše lovišče zaide tudi divji prašič in pa zelo poredko tudi navadni jelen.
Ostalo lovno (malo) divjad zastopajo: divji zajec, lisica, jazbec, kuna belica, kuna zlatica, šoja, siva vrana, raca mlakarica.
Članstvo:
Prapor LD Strojna v tem trenutku združuje 45 članov. Od tega je eden član kot redni/častni član. Trenutno v LD ni lovskih pripravnikov. Dva lovca imata status lovskega mojstra, 10 lovcev ima status lovskega čuvaja, 2 lovca imata status preglednika divjadi in 10 lovcev status lovskega strelskega sodnika.
Lovska kinologija:
Člani LD Strojna imajo tri usposobljene lovske pse; dva goniča in enega ptičarja.
Član LD vodi tudi psa, usposobljenega za delo po krvni sledi.

 

 

NOVICE

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

UO LD Strojna:
Starešina: Boris MORI
Gospodar: Zdravko ŠAPEK
Gospodar Doma lovcev: Vinko Prilasnik
Tajnik: Aljaž RANC
Blagajnik: Jernej RANC
Statistik: Uroš GLAVAR
Prosvetar: Štefan MERKAČ
Športni referent: Vinko PRILASNIK
Predsednik NO: Jernej MIKL
Predsednik DK: Štefan VODA
Praporščak: Štefan VODA

Naslov:
Lovska družina Strojna, Tolsti vrh 72
2390 Ravne na Koroškem
Odgovorna oseba LD je: Boris MORI,
tel.: 040 133 035, e-mail: boris.mori@amis.net

 

 Načrt ravnanja za izvajanje biovarnostnih ukrepov za preprečevanje in zgodnje odkrivanje afriške prašičje kuge pri divjih prašičih

OBVESTILA

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.