Predstavitev

Predstavitev

OSNOVNI PODATKI KLZ

Koroška lovska zveza je bila ustanovljena novembra 2001, z rednim delom je pričela 1.1.2002. Pred
tem so bile članice vključene v Lovsko zvezo Maribor. Tega leta je pogodbo o ustanovitvi podpisalo 19
lovskih družin (Povezava na LD)

Trenutno šteje 1175 članov. V članstvo LD je vključenih 34 žensk. Število članov v povprečju ostaja na
istem nivoju; kolikor jih iz različnih vzrokov zapusti lovsko organizacijo, približno toliko beležimo priliv
novih članov, čeprav se v zadnjih letih čuti trend upadanja, posebno pri vstopih novih članov v lovske
družine. Povprečna starost članstva je 55 let, povprečna doba v članstvu pa 28 let.

Organiziranost

Koroško lovsko zvezo predstavljajo naslednji organi. Najvišji organ je Zbor članic. Upravni odbor šteje 12
članov, ki ga vodi predsednik Janez Švab. V njem so predstavniki lovskih družin, ki so predlagani s strani
lovsko gojitvenih bazenov in izvoljeni na zboru članic. Predsednik, nadzorni odbor in disciplinsko
razsodišče II. stopnje, se volijo na zboru članic neposredno. Predsedniki in člani komisij se imenujejo na
prvi seji upravnega odbora. Mandatna doba organov in funkcije traja štiri leta.

Člani UO KLZ

 • Janez Švab Predsednik tel št.: 031 606 058 janez.svab@gmail.com , član LD Bistra
 • Jože Meh, Podpredsednik tel št.: 041 554 109 As.meh@siol.net , član LD Muta
 • Zakeršnik Janez, Predsednik komisije za IKO, tel št.: 041 778 084 janezzakersnik@gmail.com , član LD Golavabuka
 • Pečovnik Franc Predsednik komisije za FP tel št.: 041 642 515 komot@siol.net , član LD Gradišče
 • Branko Rižnik Predsednik komisije za lovsko strelstvo tel št.: 041 607 177 branko.riznik@igem.net , član LD Dravograd
 • Franc Kos Predsednik komisije za upravljanje z divjadjo tel št.: 051 334 739 franc.kos@tab.si , član LD Bistra
 • Andrej Kogelnik Predsednik komisije za lovsko kinologijo tel št.: 031 389 985 andrej.kogelnik@dem.si , član LD Libeliče
 • Uroš Vrčkovnik Predsednik komisije za delo z mladimi tel št.: 041 238 943 uros.vrckovnik@gmail.com, član LD Peca Mežica
 • Branko Viher Predsednik komisije statutarno pravna vprašanja tel št.: 041 425 429 avtoviher@gmail.com , član LD Zeleni vrh
 • Dušan Leskovec Član komisije za upravljanje z divjadjo tel št.: 041 601 112 dusan.leskovec@sidg.si, član LD Slovenj Gradec
 • Marjan Kodrun Član tel št.: 051 632 911 mkmacesen@gmail.com, član Pogorevc LD
 • Bojan Borovnik Član tel št.: 041 358 891 bojan.borovnik@mislinja.si, član LD Dolič
 • Maksimiljan Oserban Član tel št.: 041 712 779 maksoserban@t-1.si , član LD Jamnica Prevalje

Komisije

 1. Komisija za izobraževanje, kulturo, odlikovanja in stike z javnostjo
 2. Komisija za finančno poslovanje
 3. Komisija za lovsko strelstvo
 4. Komisija za upravljanje z divjadjo, statistiko in informatiko
 5. Komisija za delo z mladimi
 6. Komisija za lovsko kinologijo.
 7. Komisija za organizacijska in pravna vprašanja

Komisija za izobraževanje, kulturo, odlikovanja in stike z javnostjo

 • Predsednik: Janez Zakeršnik GSM 041 778 084, e-pošta: janezzakersnik@gmail.com
 • Anton Javornik – član, član LD LD Zeleni vrh
 • Ljubo Kuhta – član, član LD Jamnica Prevalje
 • Ivan Navotnik– član, član LD LD Prežihovo
 • Jožef Ogriz – član, član LD Mislinja
 • Leopold Travner – član, član LD LD Dolič
 • Aleš Vučko – član, član LD Libeliče

Komisija za finančno poslovanje

Franc Pečovnik, predsednik, tel št.: 041 642 515, e-pošta: komot@siol.net , LD Gradišče
Franc Jamnikar – član, član LD Dolič
Marjan Kajzer – član, član LD Zeleni Vrh
Miran Pšeničnik – član, član LD Libeliče
Jože Skitek – član, član LD Jamnica Prevalje

Komisija za lovsko strelstvo

 • Branko Rižnik, predsednik, tel št.: 041 607 177, e-pošta: riznik.branko@gmail.net, LD Dravograd
 • Tomaž Hain – član, član LD Slovenj Gradec
 • Anton Knez ml.- član, član Slovenj Gradec
 • Matjaž Lepen – član, LD član Jamnica Prevalje
 • Simon Ošlak – član, član LD Dolič
 • Andrej Rupreht – član, član Orlica Vuhred
 • Aleksander Ternik – član, član Zeleni vrh Vuzenica
 • Marko Zajamšek – član, LD Mislinja

Komisija za upravljanje z divjadjo, statistiko in informatiko

 • Franc kos – predsednik, tel št.: 051 334 739, e-pošta: franc.kos@tab.si , član LD Bistra
 • Bojan Kotnik – član, član LD Prežihovo
 • Dali Cvar – član, član, član LD Muta
 • Zdravko Miklašič – član, član LD Mislinja
 • Jožef Pačnik – član, član LD Bukovje Šentjanž pri Dravogradu
 • Ivan Skerlovnik – član, član LD Orlica Vuhred
 • Dušan Mlinšek – član, član LD Dolič
 • Samo Vončina – član, član LD Slovenj Gradec

Komisija za delo z mladimi

 • Uroš Vrčkovnik, predsednik, tel št.: 041 238 943, e-pošta: uros.vrckovnik@gmail.com LD Peca – Mežica
 • Štefan Oštir – član, član LD Dolič
 • Dušan Ovčjak – član, član LD Dolič
 • Veronika Tomec – član, član LD Peca Mežica
 • Marjan Zupančič – član, član LD Zeleni vrh VuzenicaKomisija za lovsko kinologijo

Komisija za lovsko kinologijo

 • Andrej Kogelnik predsednik, tel št.: 031 389 985
 • e-pošta andrej.kogelnik@dem.si , član LD Libeliče
 • Marjan Kodrun – član, član LD Pogorevc
 • Janko Logar – član, član LD Golavabuka
 • Anton Ošlak – član, član LD Dolič
 • Kristijan Peruš – član, Ld Muta

Komisija za organizacijska in statutarno-pravna vprašanja

 • Branko Viher, predsednik, tel št.: 041 425 429, e-pošta: avtoviher@gmail.com , član LD Zeleni vrh
 • Janko Kolar – član, član LD Orlica Vuhred
 • Maksimiljan Lorenc – član, član LD Muta
 • Aleš Zajamšek – član, član LD Mislinja
 • Primož Pogrevc – član, član LD Dolič

Nadzorni odbor

 • JURE SKOBIR predsednik, tel št.: 0 40 666 201, e – pošta: skobir.jure@gmail.com
 • ANTON SADEK – član, član LD Strojna
 • DRAGOTIN VAIS – član, član LD Orlica Vuhred

Disciplinsko razsodišče II. stopnje

 • Jožef Hajtnik, predsednik, tel.št.041 648 208, e-pošta: jhajtnik@gmail.com, član LD Slovenj Gradec
 • Jožef Gregorc – član, član LD Jamnica Prevalje
 • Matjaž Karničnik – član, član LD Zeleni vrh Vuzenica
 • Beno Kotnik – namestnik, član LD Prežihovo
 • Franc Lampret – namestnik, član LD Dravograd
 • Štefan Podjavoršek – namestnik, član LD Dolič

Strokovna služba

Urška Dvornik, tajnica, tel. št.: 031 269 073, e-pošta: klzveza@gmail.com

Računovodstvo

Marija Korat e-pošta: marjana.korat@gmail.com

Pravilnik o podelj lov odlikov in prizn LZS 2018

Pravilnik prapora

PRAVILA  KLZ 2019

Pravilmik o discipl postop 2

Pravilnik o discipl postop 3

Prailnik o discipl posto KLZ 1

Poslovnik o delu UO KLZ 8 1 2016

Pravilnik o podelj lov odlikov in prizn LZS 2018 (1)

Pravilnik prapora (1)

Pravilmik o discipl postop 2 (1)

Pravilnik o discipl postop 3 (1)

Prailnik o discipl posto KLZ 1 (1)

Poslovnik o delu UO KLZ 8 1 2016 (1)

Lovne dobe

Srnjak, lanščak: 1. 5. – 31. 10.

Srna, mladiči obeh spolov: 9. – 31. 12.

Mladica: 1. 5. – 31. 12.

Jelenjad:

Jelen: 16. 8. – 31. 12.

Košuta:1.9. – 31.12.

Teleta obeh spolov: 1. 9. – 31. 1.

Junica, lanščak: 1. 7. – 31. 1.

Damjak:

Damjak: 16. 8. – 31. 12.

Košuta:1.9. – 31.12.

Teleta obeh spolov: 1. 9. – 31. 1.

Junica, lanščak: 1. 7. – 31. 1.

Muflon:

Oven, lanščaki obeh spolov in jagnjeta obeh spolov: 1.8. – 28.2.

ovca:1. 8. – 31. 12.

Gams:

Kozel, koza, kozliči obeh spolov, enoletni obeh spolov:

1.8. – 31. 12.

Marjasec:

 1. 1. – 31. 12.

Svinja: 1. 7. – 31. 1.

Ozimci, lanščaki, mladiči obeh spolov: 1. – 31. 12.

Poljski zajec: 1. 10. – 15. 12.

Poljska jerebica (gojena): 1. 9. – 15. 11.

Raca mlakarica: 1. 9. – 15. 1.

Kuna belica, kuna zlatica: 11. – 28. 2.

Jazbec: 1.8 -31.12.

Lisica: 1. 7. – 15. 3.

Šakal: 1.7. – 15.3.

Navadni polh: 1. 10. – 30. 11.

Nutrija: 1. 1. – 31. 12.

Pižmovka: 1.1. – 31.12.

Šoja: 1. 8. – 28. 2.

Sraka: 1. 8. – 28. 2.

Siva vrana: 1. 8. – 28. 2.

Koroška lovska zveza

Pameče 151,
2380 Slovenj Gradec

Kontakt