Predstavitev

Predstavitev

OSNOVNI PODATKI KLZ

Koroška lovska zveza je bila ustanovljena novembra 2001, z rednim delom je pričela 1.1.2002. Pred
tem so bile članice vključene v Lovsko zvezo Maribor. Tega leta je pogodbo o ustanovitvi podpisalo 19
lovskih družin (Povezava na LD)

Trenutno šteje 1175 članov. V članstvo LD je vključenih 34 žensk. Število članov v povprečju ostaja na
istem nivoju; kolikor jih iz različnih vzrokov zapusti lovsko organizacijo, približno toliko beležimo priliv
novih članov, čeprav se v zadnjih letih čuti trend upadanja, posebno pri vstopih novih članov v lovske
družine. Povprečna starost članstva je 55 let, povprečna doba v članstvu pa 28 let.

Organiziranost

Koroško lovsko zvezo predstavljajo naslednji organi. Najvišji organ je Zbor članic. Upravni odbor šteje 12
članov, ki ga vodi predsednik Janez Švab. V njem so predstavniki lovskih družin, ki so predlagani s strani
lovsko gojitvenih bazenov in izvoljeni na zboru članic. Predsednik, nadzorni odbor in disciplinsko
razsodišče II. stopnje, se volijo na zboru članic neposredno. Predsedniki in člani komisij se imenujejo na
prvi seji upravnega odbora. Mandatna doba organov in funkcije traja štiri leta.

Člani UO KLZ

 • Janez Švab – predsednik , član LD Bistra
 • Jože Meh – član,  član LD Muta
 • Jožef Kotnik – član, član LD Bukovje – Otiški vrh
 • Jure Skobir – član, član LD Mislinja
 • Tomaž  Pinter – član, LD Orlica
 • Franc Kos  – član, član LD Bistra
 • Andrej Kogelnik – član , član LD Libeliče
 • Simon Skobir – član,  član LD Podgorje
 • Jurij Voler – član, član LD Pogorevc
 • Dušan Leskovec – član,  član LD Slovenj Gradec
 • Bojan Kotnik – član,  član LD Prežihovo
 • Bojan Borovnik  – član , član LD Dolič
 • Boris Mori – član član LD Strojna

Komisije

 1. Komisija za izobraževanje, kulturo, odlikovanja in stike z javnostjo
 2. Komisija za finančno poslovanje
 3. Komisija za lovsko strelstvo
 4. Komisija za upravljanje z divjadjo, statistiko in informatiko
 5. Komisija za delo z mladimi
 6. Komisija za lovsko kinologijo.
 7. Komisija za organizacijska in pravna vprašanja

Komisija za izobraževanje, kulturo, odlikovanja in stike z javnostjo

 • Jure Skobir – predsednik, član LD Mislinja
 • Anton Javornik – član, član LD LD Zeleni vrh
 • Ljubo Kuhta – član, član LD Jamnica Prevalje
 • Davorin Knap – član, član LD LD Podgorje
 • Boris Mori – član, član LD Strojna
 • Simon Ošlak – član, član LD LD Dolič
 • Branko Pešl – član, član LD Muta
 • Franc Rotar – član, član LD Prežihovo
 • Dragotin Vais – član, član LD Orlica

Komisija za finančno poslovanje

 • Dušan Leskovec – predsednik, član LD Slovenj Gradec
  Franc Jamnikar – član, član LD Dolič
  Marjan Kajzer – član, član LD Zeleni Vrh
  Samo Cvilak – član, član LD Jamnica
 • Jure Vrednik – član, član LD Zeleni vrh
  Tomo Mernik – član, član LD Orlica

Komisija za lovsko strelstvo

 • Simon Skobir – predsednik, član LD Podgorje
 • Igor Horvat – član, član LD Slovenj Gradec
 • Franc Koisek- član, član LD Zeleni vrh
 • Jožef Kotnik – član, član  LD Dravograd
 • Andrej Rupreht – član, član LD Orlica
 • Robert Rutnik – član, član LD Dolič
 • Simon Sedelšak – član, član LD Prežihovo
 • Darko Štern – član, LD Podgorje
 • Jure Vitrih – član, član LD Muta

Komisija za upravljanje z divjadjo, statistiko in informatiko

 • Franc kos – predsednik, član LD Bistra
 • Jožef Ogriz – član, član LD Mislinja
 • Dali Cvar – član, član, član LD Muta
 • Zdravko Miklašič – član, član LD Mislinja
 • Jure Pavlin – član, član LD Prežihovo
 • Ivan Skerlovnik – član, član LD Orlica Vuhred
 • Dušan Mlinšek – član, član LD Dolič
 • Samo Vončina – član, član LD Slovenj Gradec
 • Jurij Voler – član, član LD Pogorevc
 • Zdenko Založnik – član, član LD Golavabuka

Komisija za delo z mladimi

 • Tomaž Pinter – predsednik,  član LD Orlica
 • Štefan Oštir – član, član LD Dolič
 • Anton Jamnik – član, član LD Zeleni vrh
 • Zoran Mori – član, član LD Jamnica
 • Marjan Zupančič – član, član LD Zeleni vrh
 • Borut Pandel – član, član LD Prežihovo
 • Andreja Pasterk – članica, član LD Muta
 • Zdravko Šapek – član, član LD Strojna

Komisija za lovsko kinologijo

 • Andrej Kogelnik – predsednik, član LD Libeliče
 • Matej Domej – član, član LD Jamnica
 • Janko Logar – član, član LD Golavabuka
 • Anton Ošlak – član, član LD Dolič
 • Andraž Kanop – član, LD Orlica
 • Gašper Petrič – član, član LD Prežihovo
 • Jernej Ranc – član, član LD Strojna
 • Robert Štruc – član, član LD Muta
 • Zlatko Zajamšek – član, član LD Mislinja

Komisija za organizacijska in statutarno-pravna vprašanja

 • Bojan Borovnik – predsednik, član LD Dolič
 • Janko Kolar – član, član LD Orlica Vuhred
 • Jurij Hudopisk – član, član LD Prežihovo
 • Aleš Zajamšek – član, član LD Mislinja
 • Primož Pogrevc – član, član LD Dolič
 • Bojan Kotnik – član, član LD Prežihovo
 • Blaž Štumpfl – član, član LD Podgorje
 • Jožef Verčko – član, član LD Zeleni vrh

Nadzorni odbor

 • JANEZ ZAKERŠNIK – predsednik, član LD Golavabuka
 • BRANKO RIŽNIK – član, član LD Dravograd
 • BRANKO VIHER – član, član LD Zeleni vrh

Disciplinsko razsodišče II. stopnje

 • Miran Sušec -član, član LD Dolič
 • Matej Blažun – član, član LD Golavabuka
 • Boris Knežar – član, član LD Gradišče
 • Maksimiljan Lorenc – član, član LD Muta
 • Štefan Hlupič – član, član LD Podgorje
 • Matjaž Karničnik – član, član LD Zeleni vrh

Strokovna služba

Urška Dvornik, tajnica, tel. št.: 031  269 073, e-pošta: klzveza@gmail.com

Računovodstvo

Marija Korat e-pošta: marjana.korat@gmail.com

Pravilnik o podelj lov odlikov in prizn LZS 2018

Pravilnik prapora

PRAVILA  KLZ 2019

Pravilmik o discipl postop 2

Pravilnik o discipl postop 3

Prailnik o discipl posto KLZ 1

Poslovnik o delu UO KLZ 8 1 2016

Pravilnik o podelj lov odlikov in prizn LZS 2018 (1)

Pravilnik prapora (1)

Pravilmik o discipl postop 2 (1)

Pravilnik o discipl postop 3 (1)

Prailnik o discipl posto KLZ 1 (1)

Poslovnik o delu UO KLZ 8 1 2016 (1)

Lovne dobe

Srnjak, lanščak: 1. 5. – 31. 10.

Srna, mladiči obeh spolov: 9. – 31. 12.

Mladica: 1. 5. – 31. 12.

Jelenjad:

Jelen: 16. 8. – 31. 12.

Košuta:1.9. – 31.12.

Teleta obeh spolov: 1. 9. – 31. 1.

Junica, lanščak: 1. 7. – 31. 1.

Damjak:

Damjak: 16. 8. – 31. 12.

Košuta:1.9. – 31.12.

Teleta obeh spolov: 1. 9. – 31. 1.

Junica, lanščak: 1. 7. – 31. 1.

Muflon:

Oven, lanščaki obeh spolov in jagnjeta obeh spolov: 1.8. – 28.2.

ovca:1. 8. – 31. 12.

Gams:

Kozel, koza, kozliči obeh spolov, enoletni obeh spolov:

1.8. – 31. 12.

Marjasec:

 1. 1. – 31. 12.

Svinja: 1. 7. – 31. 1.

Ozimci, lanščaki, mladiči obeh spolov: 1. – 31. 12.

Poljski zajec: 1. 10. – 15. 12.

Poljska jerebica (gojena): 1. 9. – 15. 11.

Raca mlakarica: 1. 9. – 15. 1.

Kuna belica, kuna zlatica: 11. – 28. 2.

Jazbec: 1.8 -31.12.

Lisica: 1. 7. – 15. 3.

Šakal: 1.7. – 15.3.

Navadni polh: 1. 10. – 30. 11.

Nutrija: 1. 1. – 31. 12.

Pižmovka: 1.1. – 31.12.

Šoja: 1. 8. – 28. 2.

Sraka: 1. 8. – 28. 2.

Siva vrana: 1. 8. – 28. 2.

Koroška lovska zveza

Pameče 151,
2380 Slovenj Gradec

Kontakt