Proslava ob 20. obletnici KLZ prestavljena

Spoštovani, obveščam vas, da je po predlogu organizacijskega odbora, ki je pripravljal proslavo ob 20. obletnici KLZ in je bila predvidena v nedeljo 26.09.2021, UO Koroške lovske zveze sprejel sklep, da se zaradi trenutnih epidemioloških razmer izvedba proslave...

Praznovanje ob 20. obletnici KLZ

Spoštovani, obveščamo vas, da v tem letu Koroška lovska zveza obeležuje 20. obletnico ustanovitve. Ob tej priložnosti je bil ustanovljen organizacijski odbor, ki pripravlja vse potrebno za obeležitev tega dogodka. Načrtujemo praznovanje ob 20. obletnici KLZ, ki bo v...

Pomerili se bodo oponašalci jelenjega rukanja

Tekmovanje bo potekalo v naslednjih disciplinah: starega jelena, ki išče košute; Oponašanje glavnega jelena s tropom košut; Oglašanje dveh jelenov enake moči v dvoboju na višku rukanja. Rezervna disciplina: Oglašanje zmagovalnega jelena po boju. Pravila/kriteriji...