S teoretičnim delom lovskega izpita je 20 pripravnikov iz 13 lovskih družin, ter 2 pripravnika iz LPN Pohorje pričelo 05.03.2022.
Vsa predavanja so bila razdeljena na 20 različnih tem, ki so bila razporejena na 11 sobot, skozi obdobje 3 mesecev, ko so pripravniki obiskovali sam tečaj. Prisotnost na tečaju je bila dokaj dobra, v povprečju 85,5%, kar 6 pripravnikov pa bilo prisotnih na prav vseh predavanjih. Po vsakemu predavanju je čez 6 dni sledil izpit, ki je bil naslednji petek po sobotnem predavanju. Izpite so opravljali pripravniki tako ustno kot pisno, dosegli so povprečno oceno opravljenih izpitov 4,2, skupno pa so odličen uspeh glede na opravljene posamezne izpite doseglo 6 pripravnikov, najboljši trije so dosegli povprečno oceno dva 4,95 in eden 4,89.
Izmed vseh pripravnikov je eden imel priznane določene izpite iz predhodnega izobraževanja na fakulteti, in mu na koncu ni bilo potrebno opravljati zaključnega izpita. Zahtevane izpite, ki jih je moral opraviti pa je opravil z povprečno oceno 4,6.
Teoretični del tečaja za lovski izpit se je končal z zaključnim izpitom, pisni del se je izvedel 23.06.2022 v Žančanih, ustni pa dan kasneje 24.06.2022 na sedežu KLZ.
Zaključni izpit pred izpitno komisijo, ki so jo sestavljalo Dušan Leskovec, Zdravko Miklašič in Blaž Štumpfl, je skupaj opravljajo 21 pripravnikov, ki so zaključni izpit tudi vsi uspešno opravili.
Eden pripravnik pa predavanj, razen enega predavanja, ni obiskoval, ter tako ni opravil nobenega izpita, in ni pristopil k zaključnemu izpitu.
Izmed vseh pripravnikov se je izoblikoval tudi razredni odbor, kateremu je bil predsednik Jeznik Matjaž, člana pa sta bila Jaka Mori in Zdovc Urška.

Urška Dvornik