Pozdravljeni,

vse upravljavke lovišč Pohorskega lovsko upravljavskega območja pozivamo, da v mesecu decembru ažurno – vsaj tedensko* vnašajo vso odvzeto divjad v programsko aplikacijo Lisjak.

V prihodnjih dneh bo služba za lovsko načrtovanje ZGS in tajništvo POZULa tekoče spremljala odvzem divjadi po loviščih in pripravila gradivo za sejo IO POZUL.

Da bomo imeli ažurne podatke, vas zato prosimo naj bodo ti vneseni do četrtka, 3. decembra 2020 do opoldneva. Na seji se bo obravnavala realizacija odvzema načrtovane divjadi na ravni LUO.

*Pravilnik o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju (Uradni list RS, št. 120/05 in 29/15) v (3) odstavku 3. člena navaja, da upravljavci lovišč do 15. dne v mesecu morajo podatke evidenčnih knjig prenesti v elektronsko obliko za pretekli mesec. Ker je potrebno pripraviti gradivo za sejo IO POZUL se zaradi tega namena izjemoma potrebujejo podatki že prej, da se bo izvajalo sprotno preverjanje načrta odvzema..