S teoretičnim delom lovskega izpita je 21 pripravnikov iz 11 lovskih družin, ter 2 pripravnika iz LPN Pohorje pričelo 27.03.2021.
Zaradi vsesplošnega stanja omejitev, ki jih nam je prinesel korona virus Covid 19, so predavanja potekala po drugačnem redu, saj so bili pripravniki nekaj časa razdeljeni v dve skupini, ki sta ločeno poslušali predavanja, 2 soboti pa so pripravniki poslušali predavanja na daljavo, preko aplikacije Zoom.

Vsa predavanja so bila razdeljena na 20 različnih tem, ki so bila razporejena na 11 sobot, skozi obdobje 3 mesecev, ko so pripravniki obiskovali sam tečaj. Prisotnost na tečaju je bila dokaj dobra, v povprečju 90%, kar 10 pripravnikov pa bilo prisotnih na prav vseh predavanjih. Po vsakemu predavanju je čez 6 dni sledil izpit, ki je bil načeloma naslednji petek po sobotnem predavanju. Izpite so opravljali pripravniki tako ustno kot pisno, dosegli so povprečno oceno opravljenih izpitov 3,99, skupno pa so odličen uspeh glede na opravljene posamezne izpite dosegli 3 pripravniki, ti so dosegli povprečno oceno nad 4,6 (4,63, 4,79 in 4,84).
Izmed vseh pripravnikov so trije imeli priznane določene izpite iz predhodnega izobraževanja na fakultetah, in tem trem na koncu ni bilo potrebno opravljati zaključnega izpita. So pa vsi trije zelo uspešno opravili zahtevane izpite (8 Pinter, 11 Kotnik in 2 Golob), dva s povprečno oceno 5, in eden s 4,75.

Ne glede na vse prilagoditve, s katerimi smo se vsi skupaj spoprijeli se je teoretični del tečaja za lovski izpit končal z zaključnim izpitom, pisni del se je izvedel 25.06.2021, ustni pa 26.06.2021.
Zaključni izpit pred izpitno komisijo, ki so jo sestavljalo Dušan Leskovec, Zdravko Miklašič in Blaž Štumpfl, je skupaj opravljajo 20 pripravnikov, ki so zaključni izpit tudi vsi uspešno opravili.

Izmed vseh pripravnikov se je izoblikoval tudi razredni odbor, kateremu je bila predsednica Martina Krušič, člana pa Čeru Gašper in Vilar Tadej.

KLZ
Dvornik Urška