Pozdravljeni,

vse članice Pohorskega LUO obveščamo o načinu uskladitve letnih načrtov lovišč/LPN z dvoletnim načrtom LUO.

V preteklem letu je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu/ ZDLov-1C (Ur. l. RS, št. 65/2020), ki uvaja dvoletne načrte lovsko upravljavskih območij (LUO), namesto dosedanjih letnih načrtov LUO.

Skladno s spremembami se je temu prilagodila aplikacija Lisjak. Bodite pozorni, da bodo podatki za predlog načrta 2021 in 2022 vneseni najkasneje do 7. 2. 2021 !!

*Najprej ustvarite nov letni načrt lovišča za 2021 (lahko uporabite funkcijo kopiranja predhodnih letnih načrtov) ga uredite z vsemi načrtovanimi deli za vaše lovišče ter ga zaključite (status 2/6 – plan LD zaključen).

Za tem vnesite podatke v zavihek načrt odstrela za 2021 in podatke shranite (status 1/3 – predlog shranjen).

**Nato ustvarite nov letni načrt lovišča za leto 2022 pri čemer uporabite funkcijo kopiranja letnega načrta za leto 2021 ter po potrebi ažurirajte podatke (preže, krmišča,…) in letni načrt samo shranite (ostane status 1/6 – plan LD shranjen)!

Za zaključek ustvarite še načrt odvzema za 2022 in vnesete iste podatke, kot ste jih predhodno vnesli v načrt odvzema za 2021. Načrt nato shranite (status 1/3 – predlog shranjen).

Strokovni tajnik:

Božidar Kunej