Za upravljavce lovišč je odprta kategorizacija odvzema. Podatki morajo biti vneseni in zaključeni najkasneje do 9. 1. 2021. Prav tako je možno vnašati tudi podatke v letni načrt lovišča.
Realizacija LNL za leto 2020 in plan LNL za leto 2021, morata biti zaključena najkasneje do 9. 2. 2021. Obravnavane škode po divjadi ter iskanja po krvni sledi, morajo biti zaključene do 31.12.2020, v kolikor želite, da bodo vključene v LNL za leto 2020.